Проглеждане или как се отървах от очилата за 7 дни

категория: здраве

Това е книга на Вадим Воля, в която той описва как за съвсем кратък срок от 7 дни успява да се пребори с късогледството и да захвърли очилата, съпътствали го почти през целия му живот. Разработената от него методика се основава на едно най-обикновено движение – мигането – и е най-краткият път към възстановяването на зрението. Без да е специалист по офталмология, авторът случайно открива ефектът на мигането и чрез серия от съвсем простички упражнения, подробно описани в книгата му, успява за много кратък период от време да подобри своето зрение.

Вадим Анатольевич Головня е роден през 1964г. в Москва. Той е писател, художник и режисьор. Завършил е Ленинградския Хидрометеорологически институт със специалност океанология. Книгата му „ПРОГЛЕЖДАНЕ“ излиза през 2007г., а през септември 2008г. тя вече е известна на света.

__

КОМЕНТАРИ В САЙТА НА ВАДИМ ВОЛЯ
Подробно описание на курса упражнения, които ме избавиха от необходимостта да нося очила
Упражнение 1 „Проблясък“

Упражнението „Проблясък“ е задължително начално упражнение в курса и служи за настройване на режима на „острото“ зрение, а също и за удължаване на времето на този режим до две-три секунди. (След постигането на този резултат можете да преминете към следващите упражнения.)

Упражнението е следното. На открито, тоест навън, и през деня избираме обект. Най-добре е да се използва някаква табела или реклама, понеже буквите имат рязко очертани граници и лесно се разбира можем ли да ги прочетем, или не можем.

Отдалечаваме се от обекта на разстояние, от което не можем да го четем свободно, отстъпваме още метър-два, тоест заставаме така, че надписът да е замъглен, но след всяко мигване да можем да го виждаме относително ясно.

Започваме да мигаме и се съсредоточаваме върху проблясъка, който се появява след всяко мигване. В момента на проблясъка се стараем да прочетем написаното. Щом проблясъкът на „острото“ зрение изчезне и картината се замъгли, мигаме пак и пак се опитваме да прочетем написаното. И после пак. Упражнението се прави около час, като обектите могат да се сменят за разнообразие.

През първия ден трябва да се мига буквално на всяка секунда, но скоро проблясъкът на „острото“ зрение ще се увеличи, което позволява да се премине към следващите упражнения.
Упражнение 2 „Стрелба по цели“

Упражнението „Стрелба по цели“ е логично продължение на Упражнение 1, но за разлика от него предполага по-дълъг проблясък на „острото“ зрение, което позволява на погледа да се прехвърля от един обект на друг, без при това нито единият, нито другият да излиза от фокус.

Упражнението се състои в следното. На открито, през деня, поред (с честота около една цел в секунда) набелязваме с поглед различни обекти (цели), които се намират на различни разстояния (от върха на носа ни до хоризонта). Всеки обект (цел) трябва да е фокусиран, така че мигаме, за да уловим проблясъка на „острото“ зрение. В началния етап, докато той е все още кратък, мигаме срещу всеки избран обект (цел) приблизително по веднъж на секунда. С увеличаването на проблясъка може да мигаме по-рядко, тоест вече не срещу всяка цел, а по веднъж на две или на три.

Целите ни не трябва да са измислени, несъществуващи обекти, а само реални, тоест такива, върху които окото наистина може да се фокусира.
Упражнение 3 „Човекът-паяк“

Упражнението „Човекът-паяк“ е вариант на Упражнение 2, целта му е да постигне същото и по принцип се различава от Упражнение 2 най-вече по ролевата си характеристика.

Упражнението е следното. На открито и по светло си избираме за обект някой голям храст или дърво (може да се използват и други близки по размери обекти) и след като посредством мигането влезем в режима на „остро“ зрение, започваме мислено да омотаваме обекта с несъществуващи нишки паяжина, като при всяко завъртане на нишката фокусираме погледа си в точката на съприкосновението й с обекта.

Ако е необходимо, мигаме (за да задържим активната зона на обекта във фокус).

От време на време сменяме обектите, за да не изгубим интерес и остротата на възприятието.
Упражнение 4 „Почивка“

Упражнението „Почивка“ помага да намалим напрежението в очите си – напрежение, предизвикано или от упражненията, или от някаква друга причина, която не е свързана с тях.

Упражнението е следното. Затваряте очи и си слагате ръцете върху тях. (Кутретата ви се събират на челото на мястото на „третото око“.) Взирате се в тъмнината и се стремите да не обръщате внимание на появяващите се хаотични зрителни образи. Успокоявате се.
Упражнение 5 „Махалото“

Упражнението „Махалото“ помага за увеличаването на проблясъка на „острото“ зрение, а също и за създаване на навика за подвижен поглед.

Упражнението е следното. Навън, през деня, избираме обект. Най-добре е да използваме за обект достатъчно голям надпис (табела или реклама). Мигаме, влизаме в състоянието на „остро“ зрение, фокусираме очи върху надписа и почваме да местим поглед по реда и обратно, все едно е махало, като се стараем да задържим обекта фокусиран. Когато картината се замъгли, мигаме пак, пак влизаме в режима на „остро“ зрение и продължаваме упражнението. И пак. И пак.

След като свикнем да го правим, можем да се откажем от избора на конкретен обект и да използваме този принцип като основен начин на гледане. При този случай времето на изпълнението на упражнението е неограничено.
Упражнение 6 „Китайското човече“

Упражнението „китайско човече“ цели същото, както и Упражнение 5, разликата е, че подвижността на погледа се постига не чрез движения на очите, а на люшкащата се глава,

И така, упражнението е следното. Избираме обект (изискванията към обекта са същите като в Упражнение 5). Мигаме, улавяме проблясъка на „острото“ зрение, фокусираме погледа си върху обекта, започваме да клатим глава наляво и надясно и се стремим да държим обекта във фокус възможно по-дълго.

При замъгляване на образа пак мигаме и продължаваме упражнението. И после пак.

Също като Упражнение 5, „китайското човече“ е вариант на основния начин на гледане.

В този случай времето за това упражнение също не е ограничено.
Упражнение 7 „Осморката“

Упражнението „осморка“ е комбинация от упражнения 5 и 6 и служи за постигане на същите цели.

Упражнението е следното. Избираме обект (изискванията към обекта по нищо не се различават от описаните по-горе, в упражнения 5 и 6). Упражнение 7 обаче в много по-голяма степен от тях може да се изпълнява без предварително избран обект (тоест можем да използваме за обект цялото видимо пространство).

Мигаме, влизаме в режима на „остро“ зрение и като движим поглед по траекторията на полегналата осмица, се стараем да фокусираме погледа си възможно по-дълго. Накланяме глава надясно (очите също гледат вдясно) и наляво (очите гледат наляво), при което увеличаваме размерите на сложената хоризонтално осморка (тоест ъгъла на хоризонталния си обзор). Също като упражнения 5 и 6, „Осморката“ трябва да се използва като вариант на основния начин на гледане. В този случай времето на използването й също не е ограничено.
Упражнение 8 „Четкане“

Целта на „четкането“ (или „бърсането на прах“) е същата като на упражнения 5, 6 и 7.

Упражнението е следното. Първо избираме обект (изискванията към обекта са като в упражнения 5, 6 и 7). С помощта на мигане влизаме в режима на „остро“ зрение, фокусираме погледа си върху обекта и започваме да оглеждаме подробностите му. (Ако за обект сме избрали някакъв надпис, подробностите са самите букви.) Оглеждаме подробностите, като въртим очи в кръг, все едно ги четкаме или лъскаме.

С помощта на тези движения се стараем да запазим обекта на фокус възможно по-дълго.

После пак мигаме и продължаваме упражнението. При създаването на навик изпълнението на това упражнение, както и на упражнения 5, 6 и 7, може да стане вариант за основен начин на гледане.
Упражнение 9 „Лъч светлина“

Упражнението „лъч светлина“ подхранва очите с живителната слънчева енергия, която им дава сила и усещане за комфорт.

За изпълняването на упражнението времето трябва да е слънчево, но ако не е, може да се използва разсеяната слънчева светлина или електрическа крушка (включително неонова). Упражнението е следното. Затваряме очи, без обаче да стискаме клепачи, и известно време (около минута) подлагаме лицето си на източника на светлина. (Използването на слънцето е за предпочитане, разбира се.) Упражнението се прави по пет-шест пъти на ден.
Внимание! При всички упражнения трябва да сте отпуснати и спокойни. В никакъв случай не си напрягайте очите!

И още една интересна книга на Мирзакарим Норбеков „Опитът на един глупак, стигнал до прозрението как да се избавим от очилата“, която също касае зрението.