За страданието

категория: забавни

Няма безсмислено страдание. Просто ти не виждаш смисъла.