Информация

категория: забавни

Ти си продукт на информацията, която получаваш. Постарай се да имаш достъп до качествена информация.