Тайната на молитвата "Отче наш"

категория: забавни

Молитвата “Отче наш” е специална за всеки християнин. В тези строфи се съдържа
тайният смисъл, разбирането за самия Бог и всичко, което ни обкръжава. Текстът
на тази молитва е свързан с много интересни факти и дори тайни:

Историята на молитвата

“Отче наш” единствената молитва, която ни е дарил самият Господ. Смята се, че
тя е даден на човечеството от Христос, а не е измислена нито от светци, нито от
обикновени хора и точно в това се състои голямата й сила. Текстът на самата молитва
звучи така:

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството,
и силата, и славата вовеки.
Амин.

Тези думи отразяват всички човешки потребности и стремежи за спасяването на душата.
Смисълът и тайната на молитва се състоят в това, че тя представлява универсални
божии думи, които могат да се използват както за благославяне на своя път, така
и за защита от нечисти сили, от болести и всяка беда.

История за спасяване

Един руски ветеран от Втората световна война, някой Александър, изпратил писмо
до жена си, което не дошло. Изглеждало, че то било изгубено, защото се намирало
на едно местата на дислокация на войската.

В него мъжът казвал, че е обкръжен от немците през 1944 година и очаквал своята
гибел от ръката на противника.

“С ранен крак лежах вкъщи, чувах шум от стъпки и немски говор. Разбрах, че сега
ще умра. Нашите бяха близко, но да разчитам на тях беше просто смешно. Не можех
да мърдам – не само защото бях ранен, но и защото бях в ступор.

Те ме видяха, аз се изплаших, но не спирах да чета молитвата. Оказа се, че немецът
няма патрони – той започна да говори бързо нещо със своите, но нещо не беше наред.
Втурнаха се рязко да бягат, хвърляйки в краката ми граната – така, че да не мога
я достигна. Когато прочетох последната строфа от молитвата, разбрах, че гранатата
не се е взривила”.

Светът познава много такива истории. Молитвата е спасявала хора, които са срещали
в гората вълци – те са се обръщали и си отивали.

Молитвата е поставяла праведния път пред крадци и разбойници, които са връщали
откраднатите вещи, прилагайки бележки за разкаяние и за това, че това им е казано
от Бог.

Този свещен текст спасява от студ, огън, вятър и от всяка напаст, която може
да застраши живота.

Но най-главната тайна на тази молитва не е само в скръбта. Четете “Отче наш”
всеки ден и това ще изпълни живота ви със светлина и добро. Благодарете на Бог
чрез тази молитва за това, че сте живи и винаги ще бъдете здрави и щастливи.